KROVOVI


ELEGANTNA RJEŠENJA ZAŠTITE

Današnja tehnologija izrade IZO stakala omogućava veću toplotnu izolaciju od klasičnih krovova, a da pri tome prisustvo svjetlosti ne bude uskraćeno.

Za ovakve vrste konstrukcija potrebno je koristiti laminirano i kaljeno staklo, jer se ono nalazi iznad ljudi koji borave u prostoru, pa mora pružati maksimalnu zaštitu od povreda.NAŠI RADOVI